Senin, Juli 15

Imam Shadiq as dan minuman keras dalam hidangan makan

Manshur Dawaniqi, khalifah waktu itu, sering kali meminta Imam Ja’far Shadiq as untuk datang ke Iraq dengan berbagai macam alasan.

Pada suatu hari, saat salah satu pejabat Manshur punya hajat di Iraq, yakni saat itu anaknya dikhitan dan ia mengundang banyak orang untuk merayakannya.

Salah satu yang diundang adalah Imam Ja’far Shadiq as. Beliau hadir dalam jamuan makan itu.

Suatu saat, ada seseorang yang hadir meminta segelas air. Namun pelayan sebagai ganti memberi air menuang segelas minuman keras untuknya. Begitu Imam Shadiq as melihat peristiwa tersebut, beliau langsung berdiri di tengah makan dan pergi.

Beberapa orang mencegah beliau pergi, namun Imam menolak dan berkata, “Barang siapa duduk untuk makan dan di tengah-tengah hidangan itu terdapat minuman keras, laknat Allah atasnya.”

Cerita ini dibawakan oleh Syahid Murtadha Muthahari dalam bukunya Dastan e Rastan.