Senin, Juli 22

Imam Hasan as dan orang bodoh yang memakinya

Suatu hari seorang penduduk Syam melihat Imam Hasan as sedang menaiki tunggangannya, kemudian orang Syam itu mencela Imam dan Imam tidak membalasnya. Kemudian Imam Hasan as menemuinya dan tertawa, lalu berkata: “Wahai Syeikh, kukira sepertinya engkau orang asing di sini dan sedang kebingungan. Seandainya enggkau mau ditegur, aku akan menegurmu. Dan seandainya engkau meminta padaku, aku akan memberimu. Seandainya engkau meminta hidayah (petunjuk) padaku, aku akan membimbingmu. Jika engkau ada tanggungan, aku akan menanggungnya untukmu. Jika engkau membutuhkan sesuatu, aku akan mencukupimu. Jika engkau lari dari sesuatu, aku akan melindungimu. Jika engkau ada keinginan, aku akan mengabulkannya untukmu. Jika engkau datang pada kami dan menjadi tamu kami sampai kepergianmu, itu lebih baik bagimu, karena kami mempunyai kedudukan yang ramah dan kehormatan yang luas serta harta yang melimpah.”

Ketika orang itu mendengar perkataan Imam Hasan as, dia menangis dan berkata: “Aku bersaksi sesungguhnya engkau khalifah Allah di muka bumi, Allah lebih mengetahui di mana meletakkan risalah-Nya dan dahulu engkau dan ayahmu adalah orang yang paling aku benci dan sekarang enggkau adalah orang yang paling aku cintai.” Kemudian orang itu menuju ke rumah Imam dan menjadi tamunya dan pergi dalam keadaan cinta di dalam hatinya.

Muntahal Aamaal, jil. 1, hal. 222